سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تعداد بازدید :  
تاریخ : شنبه 93/7/19

علم بهتر است یا ثروت

افسران - علم بهتر است یا ثروت

معلمی که بر روی تخته سیاه نوشته بود علم بهتر است یا ثروت

سرش را بر روی میز کلاس گذاشته بود و خوابیده بود

وقتی‌ او‌را از خواب برخیزاندند و علت خواب او‌را پرسیدند

او جواب داد فکر بدست آوردن لقمه نانی دیشب خواب را از من ربود حالا که خواب آمد بسراغم نمی‌‌خواستم از دستش بدهم

مرد ثروتمندی هم در همان زمان سرش را بر روی میزش گذاشته بود و خوابیده بود وقتی‌ علت خوابش را پرسیدند

او جواب داد که فکر بدست آوردن ثروت بیشتر شب خواب را از من دزدید حالا که خواب خودش آمد منم از دستش ندادم

رندی در زیر تخته سیاه نوشت علم و ثروت هردو میتوانند سازنده یا مخرب باشند بستگی به ما دارد که از آنها چگونه استفاده می‌‌کنیم

هزینه ساختن موشک را ثروت می‌‌پردازد و علم آنرا می‌‌سازد بستگی دارد مسیر موشک به کدام سوو باشد بسوی ماه یا بسوی کاشانه ای