سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تعداد بازدید :  
تاریخ : دوشنبه 93/7/21

یا علی (ع)
من مسیحی می شوم، عیسی اگر ثابت کند
مرده ای را زنده کرده او بدون یا علی
یا کلیمی میشوم موسی اگر ثابت کند
اژدها کرده عصا را او بدون یا علی
چون بگوید حضرت یونس مریدش میشوم
زنده مانده قعر دریا او بدون یا علی
من غلام یوسف بازار مصرم گر بدانم
کرده بیچاره زلیخا را بدون یا علی
پیرو دین خلیلم گر بگوید مدعی
جان مرغان کرده احیا او بدون یا علی
مسلک نوح نبی را پیشه میسازم بدانم
گشته فارغ از بلایا او بدون یا علی